Hướng dẫn sử dụng App Ninja Mart – Tích lũy hoàn tiền

Hướng dẫn sử dụng App Ninja Mart – Tích lũy hoàn tiền

Tải ứng dụng dành cho hệ điều hành iOS tại đây: DOWNLOAD

Tải ứng dụng dành cho hệ điều hành Android tại đây: DOWNLOAD

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng Ninja Mart – Tích lũy hoàn tiền theo đường link sau: https://ninjamart.co/vi/dieu-khoan-su-dung-ninja-mart-app/

Cách thức đăng ký:

Bước 1: Tải ứng dụng bằng cách tìm kiếm “Ninja Mart – Tích lũy hoàn tiền” trên Google Play/Apple Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc mã khách hàng (Số điện thoại phải trùng khớp với số đã đăng ký cùng Ninja Mart)

Bước 3: Nhận tiền hoàn lại trong ví tích lũy cho mọi giao dịch mua hàng đã giao và thanh toán!

 


THÁNG 1 2024

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI KHI SỬ DỤNG APP NINJA MART – TÍCH LŨY HOÀN TIỀN

Khi mua các đơn hàng đáp ứng theo điều kiện của chương trình, khách hàng sẽ nhận được hoàn tiền vào ví tích lũy tại app Ninja Mart với tỷ lệ tương ứng. Chi tiết theo bảng:

Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

 1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng của Ninja Mart tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian triển khai thử nghiệm.
 2. Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 05 năm 2024.
 3. Tất cả các lượt hoàn tiền sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
 4. Ninja Mart có quyền thay đổi chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

THÁNG 11

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI KHI SỬ DỤNG APP NINJA MART – TÍCH LŨY HOÀN TIỀN

NHẬN HOÀN TIỀN LỚN KHI TÍCH LŨY ĐƠN HÀNG THEO CÁC MỨC SAU

Chương trình 1:

Chương trình 2:

Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

 1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng của Ninja Mart tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian triển khai thử nghiệm.
 2. Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2024.
 3. Tất cả các lượt hoàn tiền sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
 4. Ninja Mart có quyền thay đổi chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 5. Thông tin này là chính xác kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2023.

THÁNG 10

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI KHI SỬ DỤNG APP NINJA MART – TÍCH LŨY HOÀN TIỀN

NHẬN HOÀN TIỀN LỚN KHI MUA CÁC NGÀNH HÀNG SAU 

Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

 1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng của Ninja Mart tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian triển khai thử nghiệm.
 2. Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2023.
 3. Tất cả các lượt hoàn tiền sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
 4. Ninja Mart có quyền thay đổi chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 5. Thông tin này là chính xác kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2023.

THÁNG 9

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI KHI SỬ DỤNG APP NINJA MART – TÍCH LŨY HOÀN TIỀN

NHẬN HOÀN TIỀN LỚN KHI MUA CÁC NGÀNH HÀNG SAU 

Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

 1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng của Ninja Mart tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian triển khai thử nghiệm.
 2. Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 09 đến hết ngày 12 tháng 10 năm 2023.
 3. Tất cả các lượt hoàn tiền sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
 4. Ninja Mart có quyền thay đổi chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 5. Thông tin này là chính xác kể từ ngày 11 tháng 09 năm 2023.

THÁNG 7 – 8

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI DÙNG MỚI 

Tải và đăng ký sử dụng ứng dụng Ninja Mart – Tích lũy hoàn tiền bạn sẽ được nhận ngay 50.000 đ tiền hoàn vào ví tích lũy.

NHẬN HOÀN TIỀN LỚN KHI MUA CÁC NGÀNH HÀNG SAU 

Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

 1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng của Ninja Mart tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian triển khai thử nghiệm.
 2. Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 07 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2023.
 3. Tất cả các lượt hoàn tiền sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
 4. Ninja Mart có quyền thay đổi chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 5. Thông tin này là chính xác kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2023.
LIÊN HỆ

Nhận thêm thông tin

Chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn nhanh nhất có thể

TRƯỢT LÊN